Henkilökunta

Olen Päiväkoti TRIO:n toinen perustaja. Toimin unelmieni päiväkodissa lastenhoitajana Tamburiinit-ryhmässä. Olen koulutukseltani lähihoitaja ja olen työskennellyt ennen TRIO:a useita vuosia päiväkodissa. Olen toiminnaltani idearikas ja luova, sekä koen vahvuudeksi työskennellä lasten oppimista ja kehittymistä tukien. Lastenhoitajatyöni rinnalla olen toiminut useita vuosia tieto- ja viestintäteknologian opettajana kouluttaen lapsia, nuoria ja ammattikasvattajia hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisella tavalla. Olen perehtynyt erityisesti tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen oppimisen menetelmänä. Olen kirjoittanut kirjan varhaiskasvatusalan ammattilaisille kyseisestä aiheesta, joka julkaistiin vuonna 2017. Antoisinta minulle on kuitenkin lasten kanssa toimiminen arkisissa asioissa, koen olevani etuoikeutettu kun saan toteuttaa kasvatustyötäni tässä arvomaailmani mukaisessa Päiväkoti TRIO:ssa.
Visa Hietaranta
Toimitusjohtaja / Tamburiinit-ryhmän lastenhoitaja
Minä olen Aki-Matti Latosaari, kolmen lapsen isä ja yhden vaimon mies. Olen Päiväkoti TRIO:n toinen perustajista. Toimin päiväkodissamme luovan toiminnan vastaavana. Ammatiltani olen lähihoitaja, ja olen työskennellyt 11-vuotta lasten ja nuorten parissa eri tehtävissä. Lisäkoulutusta olen saanut Jyväskylän Yliopiston kasvatustieteen perusopinnoista, sekä musiikkiterapian opinnoista Sibelius Akatemiassa. Vahvuuteni on luovuus kädentaidoista musiikkiin. Minulle on tärkeää innostaa, kannustaa ja rohkaista lähellä oleviani. On parasta toteuttaa varhaiskasvatusta oman arvomaailmani mukaisessa päiväkoti TRIO:ssa!
Aki-Matti Latosaari
Luovan toiminnan vastaava
Olen Tiia Väänänen ja työskentelen Päiväkoti TRIO:ssa lastentarhanopettajana pedagogisesta puolesta vastaten. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja osaamistani olen vahvistanut kasvatustieteen opinnoilla. Kokemusta lasten kasvatuksesta, hoidosta ja opetuksesta olen saanut päiväkotitöiden ja oman lapseni kautta. Tärkeää minulle on aito kohtaaminen ja läsnäolo lasten ja perheiden kanssa. Kasvattajana haluan panostaa turvalliseen ja laadukkaaseen päiväkotiarkeen. On todella hienoa, kun saan työskennellä juuri tässä päiväkodissa!
Tiia Väänänen
Pedagoginen päällikkö / Lastentarhanopettaja
Olen Tiina Neste ja toimin Päiväkoti TRIO:ssa lastentarhanopettajana. Ammatiltani olen Sosionomi (AMK). Minulta löytyy useampi vuosi kokemusta varhaiskasvatuksessa työskentelystä. Omia vahvuuksiani ovat liikunnallisuus ja heittäytyminen erilaisiin toimintoihin. Olen välittävä ja läsnäoleva kasvattaja, joka haluaa kohdata jokaisen lapsen yksilönä. Parasta tässä työssä on nähdä lapsen oppimisen ilo. On mahtavaa kuulua Päiväkoti TRIO:n porukkaan ja lähteä henkilökunnan sekä yhteistyössä perheiden kanssa toteuttamaan varhaiskasvatusta.
Tiina Neste
Lastentarhanopettaja
Toimin lastenhoitajana Marakassit-ryhmässä, sekä päiväkodin musiikkivastaavana. Olen ammatiltani lähihoitaja. Olen työskennellyt aikaisemmin varhaiskasvatus- sekä lastensuojelualalla ja opettajan sijaisuuksia tehden. Kotona minua kutsutaan äidiksi. Perheeseeni kuuluu siis kolme ihanaa lasta, sekä aviomies. Vahvuuteni on musikaalisuus. Soitan pianoa, laulan, sekä teen itse musiikkia sanoittaen ja säveltäen lauluja. Musiikki on suuri ja tärkeä osa elämääni. Ajatukseni onkin, että varhaiskasvatuksessa musiikkikasvatuksen tarkoituksena on musiikinrakkauden herättäminen lapsille soveltuvia toimintatapoja käyttämällä ja edistämällä oppimista, sekä kasvamista musiikin avulla. On mahtavaa saada kuulua Päiväkoti Trio:n tiimiin. Minulle on tärkeää kohdata jokainen lapsi ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Haluni on olla tukemassa lapsen kasvatusta ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa.
Jutta Latosaari
Marakassit-ryhmän lastenhoitaja / Musiikkivastaava