Meistä

Päiväkoti TRIO on avoinna joka arkipäivä kello 6:00 – 18:00, pois lukien jouluaaton, uudenvuodenaaton ja juhannusaaton.

Päiväkotimme tulee toimimaan uusituissa tiloissa, jossa on jokainen yksilökohta suunniteltu palvelemaan arjen käytännöllisyyttä mahdollistaen lapsien monipuolisen tekemisen ja viihtyvyyden. Tiloistamme löytyy niin rauhallisia pienryhmähuoneita kuin tekemisen riemua tarjoava pehmeälattiainen leikki- ja liikunta-areena, jossa onnistuu niin kuperkeikat kuin majojen rakentelut. Lasten vapaassa käytössä on myös inspiroiva musiikkinurkkaus, jossa soittimet tulevat tutuiksi.

Päiväkoti TRIOn lounaan valmistaa Hyllykallion päiväkodin oma keittiö, josta ruoka kuljetetaan meille tarjoiltavaksi. Ruoat valmistavalla keittiöllä on Sydänliitto ry:n myöntämä Sydänmerkki.

Aamupalat ja välipalat valmistetaan TRIO:n omassa keittiössä. Keskiviikkoisin vietämme välipalassa toivepäivää, jolloin lapset pääsevät esittämään omia toiveitaan ravitsevan välipalan valintaan.

Kiertävä ruokalista tulee sivuille elokuussa.

Yhteisliikunta-aamupäivä

Tamburiinit-ryhmän toimintaan kuuluu jokaisen pienryhmän oma, vuoroviikoin järjestettävä, yhteisliikunta-aamupäivä HopLopissa. Toiminta on hauskaa pienryhmän yhteistä liikuntaa – ryhmähenkeä nostaen. Maanantaisin tapahtuviin HopLop liikunta-aamupäiviin siirrytään päiväkodin toimesta klo 9:00 ja palataan päiväkodille lounaaseen mennessä. Yhteisliikuntapäivistä emme veloita perheiltä mitään lisämaksua – TRIO on hyvän mielen päiväkoti.

Musiikkikasvatuksen tavoitteena on myönteisen asenteen herättäminen musiikkia kohtaan. Musiikkikasvatuksella pyritään luomaan ja kehittämään musiikin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä säilyttämään ja kehittämään luovaa toimintaa. Musiikkikasvatuksen kautta luodaan oppimisympäristö, jossa lapsilla on mahdollisuus musiikillisiin elämyksiin ja onnistumisen sekä oppimisen kokemuksiin. Musiikkikasvatus tukee kotien kasvatustehtävää ja jokainen lapsi saa samanlaisia kokemuksia. Lapsille musiikki antaa tilaa erilaisille tunnekokemuksille. Musiikillinen oppimisympäristö auttaa lasta kuunteluun ja rohkai- see laulamaan, soittamaan, liikkumaan, tanssimaan, ja maalaamaan. Musiikki sisältyy päivähoidossa kaikkeen toimintaan perushoitotilanteista juhlahetkiin. Musiikkia voidaan liittää toimintaan spontaanisti tai suunnitellusti. Lapsella voi olla päivän aikana turhautumisen hetkiä, joissa musiikki voi toimia helpottavana tekijänä ja keinona, jolla lapsi saadaan mukaan yhteistyöhön ja huomio kiinnittyy muualle. Kuuntelu, laulaminen, soittaminen ja liikkuminen musiikin mukaan tuottavat iloa, ja ne ovat merkittäviä arvoja lapsen kasvulle ja kehitykselle. Musiikki on keskeisenä osana leikki-ikäisen lapsen päivässä. Musiikkikasvatus kehittää lasta kokonaisvaltaisesti kehittämällä kognitiivisia, sosioemotionaalisia sekä psykomotorisia valmiuksia.

Luovuudella toiminnassamme tarkoitamme luovaa ajattelua ja oppimista. Luovuus näyttäytyy meillä kaikessa arjen touhuissamme, sillä kannustamme lapsia luovan oppimisen ja ajattelun toimintatapaan. Luovuudella ja avoimella asenteella lapset saavat kokea kasvun kannalta tärkeitä oivaltamisen kokemuksia. Koemme luovuuden ja oivaltamisen olevan laaja-alaista, jonka vuoksi tutustutamme lapsia uusiin asioihin ennakkoluulottomasti. Tarjoamme lapsille monipuolista ja virikkeellistä tekemistä myös englanninkielen maistatuksen ja matemaattisten taitojen oppimisen saralla, käyttäen innostavia menetelmiä. Matemaattisia ja päättelykyvyn taitoja lapset oppivat meillä mm. ohjelmoinnin alkeiden kautta, käyttäen ohjelmointirobottia.

Jokainen lapsi tulee huomioiduksi omana itsenään

Päiväkoti on juuri sopivan kokoinen, meillä lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, mutta kavereitakin löytyy kaikenikäisiä. Päiväkodissa touhuaa yhteensä 24 lasta. Pienten alle 3-vuotiaiden lasten Marakassit-ryhmä on kooltaan kahdeksan lapsen suuruinen, jossa heidän kanssaan toimii päiväkodinopettaja ja lastenhoitaja. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä on nimeltään Tamburiinit, jossa on 16 lasta ja heidän kasvattajinaan toimii päiväkodin opettaja, lastenhoitaja sekä musiikkikasvattaja. Uskomme poikkeuksellisen reilun henkilökuntamäärän tuovan ainutlaatuisen lisäarvon siihen, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi kiireettömästi.

Lapset tulevat meillä kokemaan oppimisen riemua ja heittäytymistä uusien taitojen oppimiseen. Toimintaamme kuuluu tärkeiden varhaiskasvatus sisältöjen lisäksi englanninkielen maistatus, jossa lapsille herätetään uteliaisuus ja myönteinen käsitys uuden kielen oppimiseen. Käytämme toiminnassamme yksittäisiä englanninkielen sanoja ja hauskoja lauluja, tuoden tutuiksi lapsille näin englanninkielen. Matemaattisten,  hahmotuksen sekä päättelykyvyn taitoja opimme uuden teknologian avulla hauskasti. Toimintamme kuuluvat mm. ohjelmoinnin perusteiden oppiminen ohjelmointirobotin avulla. Robotin käyttö opettaa lapselle päättely- ja hahmotuskykyä, vieden näin matemaattisia valmiuksia eteenpäin.

Meille tärkeää on lähimmäisten kunnioittaminen, tasa-arvo ja rakastaminen, sekä oman ihmisarvon kunnioittaminen. Jokainen lapsi ja aikuinen on meille omana itsenään hyväksytty ja arvokas. Pyrimme huomioimaan jokaisen yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin. Rohkaisemme, kannustamme ja välitämme toisistamme sekä muistamme auttaa toisiamme. Rehellisyys ja avoin asenne toisia kohtaan on kasvatuksemme tärkeä päämäärä. Myös kiitollisuus on asia johon kasvatustyömme ohjaa. Anteeksipyytäminen ja ristiriitojen ratkaiseminen ovat tärkeitä asioita, jonka sisäistämiseen panostamme. Kunnioitamme luontoa, oppimalla ymmärtämään sen ainutlaatuisuus ja arvo. Kristilliset arvot ovat läsnä päiväkotimme päivittäisessä arjessa, sekä toiminnassamme esimerkiksi juhlien ja tapahtumien merkeissä. Meille jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen.