Henkilökunta

Päiväkotiesimies, Lastenhoitaja

Minä olen Aki-Matti Latosaari, neljän lapsen isä. Olen Päiväkoti TRIO:n toinen perustajista. Toimin päiväkodissamme päiväkotiesimiehenä. Ammatiltani olen lähihoitaja, ja olen työskennellyt 13-vuotta lasten ja nuorten parissa eri tehtävissä. Lisäkoulutusta olen saanut Jyväskylän Yliopiston kasvatustieteen perusopinnoista, sekä musiikkiterapian opinnoista Sibelius Akatemiassa. Vahvuuteni on luovuus kädentaidoista musiikkiin. Minulle on tärkeää innostaa, kannustaa ja rohkaista lähellä oleviani. On parasta toteuttaa varhaiskasvatusta oman arvomaailmani mukaisessa päiväkoti TRIO:ssa!

Toimitusjohtaja, Lastenhoitaja

Olen Päiväkoti TRIO:n toinen perustaja. Toimin unelmieni päiväkodissa lastenhoitajana. Olen koulutukseltani lähihoitaja ja työskennellyt ennen TRIO:a useita vuosia päiväkodissa. Olen toiminnaltani idearikas ja luova, sekä koen vahvuudeksi työskennellä lasten oppimista ja kehittymistä tukien. Lastenhoitajatyöni rinnalla olen toiminut useita vuosia tieto- ja viestintäteknologian kouluttajana ohjaten lapsia, nuoria ja ammattikasvattajia hyödyntämään tieto ja viestintäteknologiaa monipuolisella tavalla. Olen perehtynyt erityisesti tieto ja viestintäteknologian hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen oppimisen menetelmänä ja olen kirjoittanut vuonna 2017 kirjan varhaiskasvatusalan ammattilaisille kyseisestä aiheesta. Antoisinta minulle on kuitenkin lasten kanssa toimiminen arkisissa asioissa, koen olevani etuoikeutettu, kun saan toteuttaa kasvatustyötä tässä arvomaailmani mukaisessa Päiväkoti TRIO:ssa.

Pedagoginenpäällikkö, Varhaiskasvatuksen opettaja

Olen Tiina ja toimin Päiväkoti TRIO:ssa pedagogisen päällikön tehtävässä. Ammatiltani olen Sosionomi (AMK). Minulta löytyy useampi vuosi kokemusta varhaiskasvatuksessa työskentelystä. Omia vahvuuksiani ovat liikunnallisuus ja heittäytyminen erilaisiin toimintoihin. Olen välittävä ja läsnäoleva kasvattaja, joka haluaa kohdata jokaisen lapsen yksilönä. Parasta tässä työssä on nähdä lapsen oppimisen ilo. On mahtavaa kuulua Päiväkoti TRIO:n porukkaan ja lähteä henkilökunnan sekä yhteistyössä perheiden kanssa toteuttamaan varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen opettaja, Enkkuvastaava

Olen Minttu-Emilia ja toimin varhaiskasvatuksen opettajana Päiväkoti TRIO:ssa. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Minulla on myös aiempaa kokemusta varhaiskasvatuksessa työskentelystä. Vahvuuksiani ovat aito läsnäolo, rauhallisuus sekä musikaalisuus. Haluan kohdata ja kuunnella jokaisen lapsen ilot ja huolenaiheet täydellä sydämellä. On hienoa, että saan tehdä töitä oman arvomaailman mukaisesti ja kuulua loistavaan Päiväkoti TRIO:n porukkaan!

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Olen Annika ja toimin Triossa varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri. Triossa tehtäväni on tarjota kasvattajille ideoita silloin, kun kaivataan tukea lasten kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Opettajana yritän aina nostaa esille lasten vahvuuksia ja kannustaa heitä osallisuuteen. Olen lasten kanssa aidosti läsnä ja kiinnostunut siitä, mitä heillä on sanottavaa. Uteliaisuus ja asioiden kokeileminen ovat mielestäni parhaita reittejä oppimiseen.

Lastenhoitaja

Toimin lastenhoitajana Marakassit-ryhmässä. Olen ammatiltani lähihoitaja. Olen työskennellyt aikaisemmin varhaiskasvatus- sekä lastensuojelualalla ja opettajan sijaisuuksia tehden. Kotona minua kutsutaan äidiksi. Perheeseeni kuuluu siis kolme ihanaa lasta, sekä aviomies. Vahvuuteni on musikaalisuus. Soitan pianoa, laulan, sekä teen itse musiikkia sanoittaen ja säveltäen lauluja. Musiikki on suuri ja tärkeä osa elämääni. Ajatukseni onkin, että varhaiskasvatuksessa musiikkikasvatuksen tarkoituksena on musiikinrakkauden herättäminen lapsille soveltuvia toimintatapoja käyttämällä ja edistämällä oppimista, sekä kasvamista musiikin avulla. On mahtavaa saada kuulua Päiväkoti Trio:n tiimiin. Minulle on tärkeää kohdata jokainen lapsi ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Haluni on olla tukemassa lapsen kasvatusta ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa.