Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Teemme kaikkemme, että hoitolastemme perheet olisivat täysin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa toimipaikan vastuuhenkilön kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Huoltajalla on kuitenkin lain takaama mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

”Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.” (Varhaiskasvatuslaki54§ 540/2018).

Toimi näin: Täytä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake ja anna se toimipaikan vastuuhenkilölle.

Toimipaikkamme vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

TRIO Lakeudenpuisto: Tiina Neste

TRIO Hyllykallio: Tiina Neste

TRIO Kasperi: Elina Latvala

Tai lähetä sähköpostilla osoitteeseen paivakotitrio@gmail.com