Clubhouse

Hyvän mielen päiväkoti

Päiväkotimme TRIO Clubhouse (Torikatu 3, 60100 Seinäjoki) tarjoaa hoitopaikan yhteensä 33 lapselle.

Lapset jakautuvat päiväkodeissamme pienryhmiin ja tällä tavalla voimme tarjota laadukasta kokopäiväpedagogiikkaa pienen päiväkodin sekä pienryhmätoiminnan avulla.

TRIO Clubhouse:ssa pieni päiväkoti mahdollistaa lapsille mukavan ja rauhallisen ympäristön, jossa jokainen tulee huomioiduksi yksilönä.

Päiväkoti TRIO on kooltaan sopivan pieni ja täynnä suuria kullan arvoisia asioita. Päiväkoti TRIO:ssa yhdistyy kaikki se mitä onnistunut päiväkotipäivä tarvitsee.

TRIO Clubhouse:n aukioloajat:

6:00-18:00.

Päiväkotimme on avoinna joka arkipäivä kello 6:00-18:00, pois lukien jouluaaton, uudenvuodenaaton ja juhannusaaton.

Tervetuloa tutustumaan!

Englanninkielirikasteinen toiminta antaa lapselle myönteisen suhtautumisen uuden kielen oppimiseen ja 
tuo englannin kieltä tutuksi mukavina makupaloina arkisten asioiden ohessa.
Toiminta on siis päiväkodissa suomenkielistä, mutta sitä rikastetaan englanninkielisillä sanoilla ja esimerkiksi lauluilla sekä leikeillä.
Päiväkoti TRIO:n toiminta on miedompaa kuin varsinaisessa kielikylpypäiväkodissa, jossa englannin kieli 

on hallitsevammin mukana esimerkiksi lasten ohjaamisessa.

Päiväkodissa käytetään koko Language Clubhousen menetelmäkattausta, joka antaa toiminnalle monipuolisen ja laadukkaan perustan. Yhteistyö Päiväkoti TRIO:n ja Language Clubhousen kanssa sisältää suomalaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvan korkealaatuisen pedagogisen ohjelman, säännölliset koulutukset henkilökunnalle sekä pedagogiset tapaamiset päiväkodin kasvattajien ja Language Clubhousen työntekijöiden kanssa. Näin saamme tarjottua pedagogisesti korkeatasoiset metelmät päiväkoti lasten arkeen. 

Voi kuinka hauskaa uuden kielen oppiminen voikaan olla!

Language Clubhouse

Englanninkielirikasteinen varhaiskasvatus

Toimintaamme kuuluu tärkeiden varhaiskasvatus sisältöjen lisäksi englanninkielirikasteinen varhaiskasvatus, jossa herätetään lapsen uteliaisuus ja myönteinen käsitys uuden kielen oppimiseen.

Kaikissa päiväkodeissamme on oman teemansa ohella käytössä Language Clubhousen englanninkielirikasteinen toiminta oman teemansa oheistoimintana. TRIO Clubhouse toimii tämän toiminnan kehityskeskuksena tarjoten kyseisen teeman laajemmalla kattauksella.

Käytössämme on Language Clubhouse:n linsenssi, jonka avulla pääsemme käyttämään erittäin hauskoja ja innostavia materiaaleja pienryhmätoiminnassamme.

Tässä loistava henkilökuntamme!

Miira Sammatti

Päiväkodin johtaja

Olen Miira ja toimin TRIO Clubhouse päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan sekä päiväkodin johtajan työtehtävissä. 
Vahvuuksiani varhaiskasvatustyössä ovat lapsen aito, läsnäoleva ja yksilöllinen kohtaaminen sekä pysähtyminen lapsen tarpeiden äärelle arjen eri tilanteissa. Olen helposti lähestyttävä aikuinen, joka osoittaa lapsille hellyyttä ja ymmärrystä, mutta luo myös turvallisuutta asettamalla tarvittavat ja riittävät rajat. 
Työssäni painotan positiivista pedagogiikkaa. Käytännössä se näkyy siten, että kiinnitän huomiota lapsen vahvuuksiin ja myönteisiin tekoihin, huomioin lapsen onnistumiset ja teen asioita positiivisen kautta.
On ihanaa saada olla osa TRIOn porukkaa ja toteuttaa varhaiskasvatusta päiväkodin kanssa, joka omaa saman arvomaailman!

Becky Luoma

Language Clubhouse

Tavoitteenamme on herättää kipinä kielen ja kulttuurin oppimiseen, lisätä kielellistä ja kulttuurista ymmärrystä, rakentaa itseluottamusta ja juurruttaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ratkaisumme on Edtech-sertifioitu leikkipohjainen pedagoginen ohjelma, jonka avulla voi opettaa englantia toisena tai vieraana kielenä.

Menetelmämme, lähestymistapamme ja digitaaliset työkalumme helpottavat oppimistilanteita ja tekevät niistä motivoivampia ja oppimistavoitteiden mukaisia. Innostamme opettajia, perheitä ja 3–10-vuotiaita lapsia siihen, että YHDESSÄ oppiminen on hauskaa. Tutkimukset osoittavat, että leikin avulla oppiminen on paras tapa lisätä lasten osallistumista ja oppimista. Lisäksi, mitä nuorempana lapset aloittavat uusien kielten opiskelun, sitä parempia tuloksia he saavat oppimisessa myöhemmin. Eli eiköhän aloiteta leikkiminen ja oppiminen englanniksi ohjelmamme avulla!

Jonna Katajamäki

Päiväkodin varajohtaja / Varhaiskasvatuksen opettaja

Olen Jonna ja toimin TRIO Clubhouse päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan sekä varajohtajan työtehtävissä. Minulle on tärkeää varhaiskasvatustyössä lasten yksilöllinen kohtaaminen, osallistaminen toimintaan tarpeet huomioiden sekä toimia turvallisena aikuisena pienen maailmassa.

Haluan nähdä varhaiskasvatuksen arjessa lasten iloisuutta ja onnistuneisuutta. Sen toteutumisen takaavat motivoituneet, aurinkoiset sekä ammattitaitoiset kasvattajat!

Stina Laitinen

Lastenohjaaja

Olen Stina ja työskentelen TRIO Clubhouse päiväkodissa lastenhoitajana. Koulutukseltani olen lähihoitaja. Minulle on tärkeää toimia turvallisena ja helposti lähestyttävänä aikuisena lapsille sekä perheille.

Lasten ilo ja onnistumisen kokemukset sekä niiden yhdessä jakaminen ovat iso ja ihana osa arkeamme. Vahvuuksiini kuuluu aito läsnäolo sekä empaattisuus.

On hienoa päästä tekemään tärkeää työtä TRIO:n upean ja ammattitaitoisen porukan kanssa!

Annamari Wilders

Lastenohjaaja

Olen Annamari Wilders ja tulen työskentelemään lastenhoitajana Päiväkoti TRIO:n esiopetus- ja viskariryhmässä äitiyslomani jälkeen. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja työkokemusta on päivähoidon puolelta useampi vuosi.

Vahvuuteni kasvattajana on kyky heittäytyä ja aito mielenkiinto lasten asiota kohtaan. Vuorovaikutus lasten kanssa on luontaista minulle, koen samalla oppivani ja kehittyväni ihmisenä. Tärkeää minulle on olla aito ja läsnä lasten sekä perheitten kanssa ja näin luoda turvallinen ympäristö kasvaa, oppia ja olla. 

On hienoa olla osana päiväkoti Trio: n mukavaa ja osaavaa porukkaa.