Esiopetus

Hyvän mielen päiväkoti

TRIO:n Varhaiskasvatuskampuksen esiopetuksen  painotus on englanninkielirikasteisuudessa ja musiikissa. Esiopetuksessa käytämme Ystävien eskari-kirjaa.

Ystävien eskarin materiaalit tarjoavat selkeän ja monipuolisen rungon opetuksen toteutukseen. Valmis oppimateriaali tukee esiopetuksen opettajaa ja tarjoaa jokaiselle oppijalle sopivan pedagogisen pohjan. Ystävien eskarin ytimessä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, toiminnallisuus ja monilukutaito. Sarja sisältää myös ilmiöoppimiseen pohjautuvia kokonaisuuksia.

Ystävien eskari muodostaa yhdessä Ystävien aapisen ja lukukirjan kanssa eheän kokonaisuuden esikouluun ja alkuopetukseen.

Esiopetus on koko TRIO:n varhaiskasvatuskampuksen yhteinen. Eskari ja viskaritoimintaamme tulevat lapset niin TRIO Clubhousesta englankielirikasteisesta päivakodistamme kuin TRIO Lakeudenpuoistosta, joka on vastaavasti painotukseltaan musiikkipainoitteinen päiväkotimme. TRIO Varhaiskasvatuskampuksen eskarissa tarjoamme eheän oppimisenpolun koulun aloittamiseen saakka.

Toimintamme on tavoitteellista kokopäiväpedagogiikkaa, joka antaa hyvät valmiudet koulutielle. Toimintamme motivoi lasta ja tarjoaa monipuolista oppimisympäristöä Seinäjoen keskustan alueella. Vierailemme usein esimerkiksi kirjastossa, liikennepuistossa, urheilukentillä, opettelemme liikennekaavatusta, kulttuuria ja liikkumista kaupungin omissa leikkipuistoissa sekä lähimetsissä. 

Tässä loistava henkilökuntamme!

Karoliina Uusitalo

Esiopetustoiminnan johtaja / Varhaiskasvatuksen opettaja

Moikka!

Olen Karoliina ja toimin Päiväkoti TRIO:n esiopetus- ja viskariryhmän varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävissä. Olen koulutukseltani kasvatustieteen kandidaatti (Turun yliopisto) ja valmistuin keväällä 2021.

Vahvuuksiani ovat positiivisuus sekä musikaalisuus. Pidän erittäin tärkeänä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Haluan luoda ryhmääni kannustavan sekä lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioon ottavan ilmapiirin.

On hienoa ja palkitsevaa nähdä, kun lapset saavat onnitumisen kokemuksia ja saamme yhdessä jakaa siitä syntyvän ilon.

Tirsa Toivonen

Varhaiskasvatusken opettaja

Olen Tirsa, toimin varhaiskasvatuksen opettajana Lions -ryhmässä. Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja / kasvatustieteen kandidaatti (Tampereen yliopisto).
Uskon, että hyvä arki päiväkodissa luodaan yhdessä. Olennaista on, että jokainen – niin lapsi kuin aikuinen – tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi, ja voi olla omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, millaiseksi yhteinen toiminta(ympäristö) muotoutuu.
Yksi työn parhaista puolista on se, että saa jatkuvasti olla ihmettelyn ja uuden oppimisen äärellä. Hyvin kuvaava on juuri tällä viikolla erään lapsen suusta isolla innolla ja ylpeydellä tullut kommentti: ”Mä en oo osannu tätä ennen, mutta nyt tein ekaa kertaa ihan itse!!”

Juulia Ahto

Lastenhoitaja

Olen Juulia ja toimin lastenhoitajana Päiväkoti TRIO:n esiopetus- ja viskariryhmässä. Vahvuuksiani varhaiskasvatustyössä on rauhallisuus sekä aito läsnäolo lasten kanssa. Haluan tarjota lapsille päivittäin turvallisen ja kannustavan ilmapiirin oppia ja kehittyä omana itsenään.
On ihanaa päästä tekemään tärkeää työtä yhdessä Trion porukan kanssa!

Antti Lautamäki

Lastenhoitaja

Morjes!

Olen Antti ja toimin TRIO Clubhouse päiväkodissa lastenohjaajan työtehtävissä. Ammatiltani olen lastenohjaaja. Minulle on hoitajana tärkeää, että jokainen lapsi saa tulla kohdatuksi ja tuntea itsensä rakastetuksi päivän aikana. Haluan, että perheet saavat jättää lapsensa hoitoon turvallisin mielin ja myös osoittaa, että olemme perheitä varten, tukemassa ja auttamassa kaikissa asioissa. On mahtavaa olla osa TRIO:n porukkaa ja tehdä tärkeää työtä yhdessä!