Esiopetus ja viskaritoiminta

Hyvän mielen päiväkoti

Päiväkoti TRIO:n Esiopetus ja Viskaritoimintamme painotus on englanninkielirikasteisuudessa ja musiikissa. Esiopetuksessa käytämme Ystävien eskari-kirjaa.

Ystävien eskarin materiaalit tarjoavat selkeän ja monipuolisen rungon opetuksen toteutukseen. Valmis oppimateriaali tukee esiopetuksen opettajaa ja tarjoaa jokaiselle oppijalle sopivan pedagogisen pohjan. Ystävien eskarin ytimessä ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, toiminnallisuus ja monilukutaito. Sarja sisältää myös ilmiöoppimiseen pohjautuvia kokonaisuuksia.

Ystävien eskari muodostaa yhdessä Ystävien aapisen ja lukukirjan kanssa eheän kokonaisuuden esikouluun ja alkuopetukseen.

Esiopetus ja viskaritoimintamme on koko TRIO:n varhaiskasvatuskampuksen yhteinen. Eskari ja viskaritoimintaamme tulevat lapset niin TRIO Clubhousesta englankielirikasteisesta päivakodistamme kuin TRIO Lakeudenpuostosta, joka on vastaavasti painotukseltaan musiikkipainoitteinen päiväkotimme. Eskari ja viskaritoiminnassa tarjoamme eheän oppimisenpolun koulun aloittamiseen saakka.

Ryhmässämme on 21 lasta, joista osa on esiopetus-pienryhmissä ja osa viskari-pienryhmissä. Toimintamme on tavoitteellista kokopäiväpedagogiikkaa, joka antaa hyvät valmiudet koulutielle. Toimintamme motivoi lasta ja tarjoaa monipuolista oppimisympäristöä Seinäjoen keskustan alueella. Vierailemme usein esimerkiksi kirjastossa, liikennepuistossa, urheilukentillä, opettelemme liikennekaavatusta, kulttuuria ja liikkumista kaupungin omissa leikkipuistoissa sekä lähimetsissä. 

Tässä loistava henkilökuntamme!

Karoliina Uusitalo

Varhaiskasvatuksen opettaja

Moikka!

Olen Karoliina ja toimin Päiväkoti TRIO:n esiopetus- ja viskariryhmän varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävissä. Olen koulutukseltani kasvatustieteen kandidaatti (Turun yliopisto) ja valmistuin keväällä 2021.

Vahvuuksiani ovat positiivisuus sekä musikaalisuus. Pidän erittäin tärkeänä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Haluan luoda ryhmääni kannustavan sekä lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioon ottavan ilmapiirin.

On hienoa ja palkitsevaa nähdä, kun lapset saavat onnitumisen kokemuksia ja saamme yhdessä jakaa siitä syntyvän ilon.

Laura Karjula

Varhaiskasvatusken opettaja, Päiväkodin varajohtaja.

Olen Laura ja työskentelen TRIO Clubhouse:n eskari/viskari-ryhmässä varhaiskasvatuksen opettajana sekä päiväkodin varajohtajana. Koulutukseltani olen sosionomi (amk) ja valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa niin isojen kuin pientenkin ryhmissä. Työkokemusta olen kartuttanut hieman myös lastensuojelun puolelta.
Vahvuuksiani ovat positiivinen asenne sekä huumori, joka pelastaa monta tiukkaa tilannetta. Pidän tärkeänä yhteistyötä perheiden kanssa, pienryhmätoimintaa sekä toimivaa tiimiä, onneksi Triossa panostetaan kaikkeen tähän!
On mukavaa työskennellä päiväkodissa, jonka arvot vastaavat omiani ja jossa jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti.

Juulia Ahto

Lastenhoitaja

Olen Juulia ja toimin lastenhoitajana Päiväkoti TRIO:n esiopetus- ja viskariryhmässä. Vahvuuksiani varhaiskasvatustyössä on rauhallisuus sekä aito läsnäolo lasten kanssa. Haluan tarjota lapsille päivittäin turvallisen ja kannustavan ilmapiirin oppia ja kehittyä omana itsenään.
On ihanaa päästä tekemään tärkeää työtä yhdessä Trion porukan kanssa!

(Äitiyslomalla)

Annamari Wilders

Lastenhoitaja

Olen Annamari Wilders ja tulen työskentelemään lastenhoitajana Päiväkoti TRIO:n esiopetus- ja viskariryhmässä äitiyslomani jälkeen. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja työkokemusta on päivähoidon puolelta useampi vuosi.

Vahvuuteni kasvattajana on kyky heittäytyä ja aito mielenkiinto lasten asiota kohtaan. Vuorovaikutus lasten kanssa on luontaista minulle, koen samalla oppivani ja kehittyväni ihmisenä. Tärkeää minulle on olla aito ja läsnä lasten sekä perheitten kanssa ja näin luoda turvallinen ympäristö kasvaa, oppia ja olla. 

On hienoa olla osana päiväkoti Trio: n mukavaa ja osaavaa porukkaa.