Kasperi

Päiväkotimme TRIO Kasperi (Tapiolantie 21, 60150 Seinäjoki) tarjoaa hoitopaikan yhteensä 28 lapselle.

Lapset jakautuvat päiväkodeissamme pienryhmiin ja tällä tavalla voimme tarjota laadukasta kokopäiväpedagogiikkaa pienen päiväkodin sekä pienryhmätoiminnan avulla.

TRIO Kasperissa pieni päiväkoti mahdollistaa lapsille mukavan ja rauhallisen ympäristön, jossa jokainen tulee huomioiduksi yksilönä.

Päiväkoti TRIO on kooltaan sopivan pieni ja täynnä suuria kullan arvoisia asioita. Päiväkoti TRIO:ssa yhdistyy kaikki se mitä onnistunut päiväkotipäivä tarvitsee.

Tässä loistava henkilökuntamme!

Elina Latvala

Pedagoginen päällikkö/Varhaiskasvatuksen opettaja

Olen Elina ja toimin varhaiskasvatuksen opettajana (Sosionomi AMK) sekä pedagogisena päällikkönä Kasperin TRIOssa. Varhaiskasvatuksen lisäksi minulla on sosiaalialan työkokemusta niin lastensuojelusta kuin vammaistyöstäkin. Jo nuorena viihdyin lasten parissa ja toiminkin seurakunnalla lasten kerhonohjaajana parin vuoden ajan. Entinen ammattini (ympäristöteknologian insinööri) näkyy myös nykyisessä työssäni, sillä ympäristökasvatus on lähellä sydäntäni ja haluan tuoda sitä osaksi päiväkodin arkea. Kasvattajana pyrin kohtaamaan jokaisen lapsen päivän aikana ja huomaamaan pienetkin positiiviset asiat lasten arjessa. Pidän kehumista ja kannustamista erittäin tärkeänä ja koen myös tärkeänä löytää jokaisen lapsen vahvuudet. Pyrin olemaan aikuinen, jonka läsnäollessa lapsen on turvallista kasvaa ja opetella sekä oppia uusia asioita epäonnistumisia pelkäämättä. Tykkään myös hassutella ja heittäytyä lasten maailmaan! On hienoa olla mukana toteuttamassa TRIOn laadukasta varhaiskasvatusta hyvien työkavereiden ja ammattimaisten yrittäjien kanssa.

Miira Sammatti

Varhaiskasvatuksen opettaja/Enkkuvastaava

Olen Miira ja toimin TRIO Kasperissa varhaiskasvatuksen opettajana. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa reilut viisi vuotta. 
Vahvuuksiani varhaiskasvatustyössä ovat lapsen aito, läsnäoleva ja yksilöllinen kohtaaminen sekä pysähtyminen lapsen tarpeiden äärelle arjen eri tilanteissa. Olen helposti lähestyttävä aikuinen, joka osoittaa lapsille hellyyttä ja ymmärrystä, mutta luo myös turvallisuutta asettamalla tarvittavat ja riittävät rajat. 
Työssäni painotan positiivista pedagogiikkaa. Käytännössä se näkyy siten, että kiinnitän huomiota lapsen vahvuuksiin ja myönteisiin tekoihin, huomioin lapsen onnistumiset ja teen asioita positiivisen kautta.
On ihanaa saada olla osa TRIOn porukkaa ja toteuttaa varhaiskasvatusta päiväkodin kanssa, joka omaa saman arvomaailman!

Annamari Wilders

Lastenhoitaja/Enkkuvastaava

Olen Annamari Wilders ja työskentelen lastenhoitajana Trio Kasperissa. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja työkokemusta on päivähoidon puolelta useampi vuosi.
Vahvuuteni kasvattajana on kyky heittäytyä ja aito mielenkiinto lasten asiota kohtaan. Vuorovaikutus lasten kanssa on luontaista minulle, koen samalla oppivani ja kehittyväni ihmisenä. Tärkeää minulle on olla aito ja läsnä lasten sekä perheitten kanssa ja näin luoda turvallinen ympäristö kasvaa, oppia ja olla. 
On hienoa olla osana päiväkoti Trio: n mukavaa ja osaavaa porukkaa.