Tervetuloa tutustumaan!

Hyvän mielen päiväkoti

Päiväkoti TRIO on Seinäjoella toimiva palvelusetelipäiväkoti, joka toimii kolmessa mukavan pienessä toimipisteessä.

Päiväkoti TRIO tarjoaa laadukasta ja innovatiivista varhaiskasvatusta sekä esiopetusta Seinäjoella ydinkeskustassa.

Päiväkotiemme toiminta on monipuolista ja lapsen kehitystä tukevaa kokopäiväpedagogiikkaa pienryhmissä toimimista. Painotamme toiminnassamme tärkeiden varhaiskasvatuksen perusarvojen lisäksi eri toimipisteissä jokaisen päiväkodin omaa teemaa.

Päiväkodeissamme ei ole vain yhtä ainoaa leikkipihaa, vaan koko kaupunki toimii meidän oppimisympäristönä, joka mahdollistaa leikin, tutkimisen, fyysisen aktiivisuuden, yhteisöllisyyden sekä kulttuurin päiväkotiemme lapsille joka päivä.

"Uskomme että meidän päiväkotiemme oppimisympäristöillä on valtavan suuri vaikutus siihen, kuinka lapset ja aikuiset meillä päiväkodeissa viihtyvät."

Visa & Aksu

TRIO Lakeudenpuisto

Musiikkipainoitteinen päiväkotimme tuo iloa ja rytmiä päiväkodin lasten arkeen. Ajattelemme, että musiikin tuottama ilo ja luovan tekemisen riemu tukevat lasten henkistä kasvua sekä tuovat paljon hyvää mieltä elämään.

TRIO Clubhouse

Englanninkielirikasteinen päiväkotimme tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta huikean Language Clubhouse:n menetelmien siivittämänä.

TRIO Hyllykallio

Luontopainotteinen päiväkoti, jonka toiminnassa korostuvat luonnon tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen.

TRIO Esiopetus & Viskaritoiminta

Esiopetus ja Viskaritoimintamme painotus on englanninkielirikasteisuudessa ja musiikissa. Toimintamme on tavoitteellista toimintaa, joka antaa hyvät valmiudet koulutielle. Toimintamme motivoi lasta ja tarjoaa monipuolista oppimisympäristöä. 

Oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuskampus keskellä keskustaa

Meidän tarkoituksenamme on valloittaa uusia oppimisympäristöjä Seinäjoen keskustan alueella avoimin mielin.

Päiväkoti TRIO:n monipuoliset oppimisympäristöt luovat kasvattajille sekä lapsille hyvän mielen päiväkodin joka päivä.

Meidän oppimisympäristöt auttavat lapsen kehityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen kannalta erittäin tärkeitä asioita, kuten leikkiä, tutkimista, kielellistä kehitystä, yhteisöllisyyttä, kulttuurista moninaisuutta ja fyysistä aktiivisuutta.

Osaava ja lämmin henkilökunta

Päiväkoti TRIO:ssa jokainen lapsi hoitopäivän aloittaessaan vastaanotetaan lämpimästi uuteen päivään. Henkilökuntamme huolehtii lapsen päivittäisestä varhaiskasvatuksesta suurella sydämellä sekä ammattitaidolla.

Sopivan pienet päiväkodit

Päiväkoti TRIO on juuri sopivan kokoinen: meillä lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, mutta kaikenikäisiä kavereitakin päiväkodeistamme löytyy. Uskomme, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi kiireettömästi pienen päiväkodin sekä pienryhmätoimintamme ansiosta.

Englanninkielirikasteinen varhaiskasvatus

Toimintaamme kuuluu tärkeiden varhaiskasvatus sisältöjen lisäksi englanninkielirikasteinen varhaiskasvatus, jossa herätetään lapsen uteliaisuus ja myönteinen käsitys uuden kielen oppimiseen.

Kaikissa päiväkodeissamme on oman teemansa ohella käytössä Language Clubhousen englanninkielirikasteinen toiminta oman teemansa oheistoimintana. TRIO Clubhouse toimii tämän toiminnan kehityskeskuksena tarjoten kyseisen teeman laajemmalla kattauksella.

Käytössämme on Language Clubhouse:n linsenssi, jonka avulla pääsemme käyttämään erittäin hauskoja ja innostavia materiaaleja pienryhmätoiminnassamme.

www.language-clubhouse.com

Reunamo Education observointien kautta valitsimme Päiväkoti TRIO:n teemoiksi oman varhaiskasvatuksen kehittämiselle:

Liikunta

Liikunnan lisääminen motivoinnin ja kasvattajan osallistumisen kautta.

Leikin tukeminen

Leikin tukeminen sitouttamalla lapsi pitkäkestoiseen leikkiin, jossa ryhmän kasvattajat tukevat sekä rikastuttavat lasten yhteistä leikkiä. 

Loppusanat

”Tulevaisuus on avoin ja voimme vaikuttaa siihen vain, jos näemme ja voimme kuvata todellisia tapoja muuttaa maailmaa! Lapsi tarvitsee mahdollisimman varhain mahdollisuuden harjoitella omaa sosiaalista luovuuttaan, jotta hänen taitonsa osallistua yhteisen maailman rakentamiseen vahvistuu.”

Teemu Nikkola

Reunamo Education Research

Asiakastyytyväisyys

Hoitolastemme vanhemmille vuonna 2019 toteutetussa 28 kysymystä sisältävässä asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme arvosanaksi 4,65/5. Kiitos iloisesta yhteistyöstä ja luottamuksesta!

Päiväkoti TRIO juhli heinäkuussa 2020 upeaa saavutusta asiakastyytyväisyyskyselyssä! Arvosanaksi saimme huikeat 4,78/5 joka oli parempi kuin edellisenä vuonna!

Huhtikuussa 2021 tehdyssä Päiväkoti TRIO Lakeudenpuiston asiakastyytyväisyys tutkimuksessa saimme huikean tuloksen. Kokonaisarvosana saimme toiminnalle 4,76/5. Olemme tulokseen erityisen kiitollisia, sillä kyseinen päiväkoti avattiin tammikuussa 2021. Poimintana kyselystä esiin nostamme vanhemmille esitetyn kysymyksen: ”Miten olette kokeneet päivähoidon aloituksen (ensimmäiset 2kk) lapsenne kohdalla?” Tämän kysymyksen arvosanaksi tuli 4,87/5.

Haluamme kiittää ihania perheitä ja yhteistyötahoja sekä isoin kiitos kaikille työntekijöillemme, olette huippuja! 

Olemme sanattomia!

Toimintamme arvot

Toimintamme tärkeimmät arvot ovat positiivisuus ja elämänriemu, niiden avulla uusien asioiden oppiminen sujuu otollisimmin. Tästä syystä voimmekin sanoa, että TRIO on hyvän mielen päiväkoti.

Yrittäjä kaksikko

Visa Hietaranta

Toimitusjohtaja

Olen Päiväkoti TRIO:n toinen perustaja. Toimin unelmieni päiväkodeissa toimitusjohtajan työtehtävissä. Aamuisin minut näkee aina lapsiryhmän kasvattajana työpäiväni ensimmäisten tuntien ajan. On ilo aloittaa työpäivä päiväkodin mukavimmasta työtehtävästä, lasten parissa toimimisesta, josta työurani varhaiskasvatuksen parissa on alkanut.
Olen toiminnaltani idearikas ja luova. Koen tärkeäksi suunnata päiväkotiemme varhaiskasvatustyötä lasten monipuolista oppimista tukevaan toimintatapaan, johon pyrin luomaan uudenlaisia lähestymiskulmia ja toimintaedellytyksiä.
Työhistoriassani olen lastenhoitajatyöni rinnalla toiminut useita vuosia tieto- ja viestintäteknologian kouluttajana ohjaten lapsia, nuoria ja ammattikasvattajia hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen välineeksi. Olen perehtynyt erityisesti tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen oppimisen menetelmänä, josta olen kirjoittanut vuonna 2017 kirjan varhaiskasvatusalan ammattilaisille. 
Antoisinta minulle on nähdä lasten ilo ja innokkuus uuden oppimiseen. Koen olevani etuoikeutettu, kun saan mahdollistaa varhaiskasvatuksen toteuttamista arvomaailmani mukaisessa Päiväkoti TRIO:ssa.

Aki-Matti Latosaari

Henkilöstöjohtaja

Minä olen Aki-Matti Latosaari, neljän ihanan lapsen isä. Olen Päiväkoti TRIO:n toinen perustajista. Vastaan päiväkodeissamme henkilöstöjohtamisesta sekä markkinoinnista.

Olen työskennellyt 16-vuotta lasten ja nuorten parissa eri tehtävissä. Lisäkoulutusta olen saanut Jyväskylän Yliopiston kasvatustieteen perusopinnoista, sekä musiikkiterapian opinnoista Sibelius Akatemiassa. Vahvuuteni on luovuus kädentaidoista musiikkiin. Minulle on tärkeää innostaa, kannustaa ja rohkaista lähellä oleviani. On parasta toteuttaa varhaiskasvatusta oman arvomaailmani mukaisessa päiväkoti TRIO:ssa!

hunnakko_logo-5

Puhtaanapito

Päiväkoti TRIO:n toimipisteiden puhtaanapito hoidetaan päivittäin ammattitaidolla monen vuoden kokemuksella. Uusi päivä on paljon viihtyisämpi aloittaa siistityissä tiloissa. 

Yhteistyökumppanit

Päiväkoti TRIO Oy:n viralliset yhteistyökumppanit kulkevat mukana päiväkodin arjessa. Tavoitteenamme on löytää yhteistyökumppaneita mukaan toteuttamaan ja kehittämään laadukasta varhaiskasvatusta.