Päiväkoti TRIO:n toiminta on monipuolista ja lapsen kehitystä tukevaa. Painotamme toiminnassamme tärkeiden varhaiskasvatuksen perusarvojen lisäksi musiikkikasvatusta ja luovuutta. Ajattelemme, että musiikin tuottama ilo ja luovan tekemisen riemu tukevat lasten henkistä kasvua sekä tuoden hyvää mieltä elämään.

Lämmin ja osaava henkilökunta

Päiväkoti TRIO:ssa jokainen lapsi hoitopäivän aloittaessaan vastaanotetaan lämpimästi uuteen päivään. Henkilökuntamme huolehtii lapsen päivittäisestä varhaiskasvatuksesta suurella sydämellä sekä ammattitaidolla.

Pienet ryhmäkoot

Jokainen lapsi tulee huomioiduksi omana itsenään.

Musiikkikasvatus

Ajattelemme että musiikin tuottama ilo ja luovan tekemisen riemu tukevat lapsen kasvua.

Luovuus

Kannustamme lapsia luovaan oppimiseen ja ajatteluun. Käytämme uusia innostavia menetelmiä englanninkielirikasteiseen opetukseen, sekä matemaattisten taitojen oppimiseen

Päiväkoti TRIO:n toiminta on monipuolista ja lapsen kehitystä tukevaa. Painotamme toiminnassamme tärkeiden varhaiskasvatuksen perusarvojen lisäksi musiikkikasvatusta ja luovuutta. Ajattelemme, että musiikin tuottama ilo ja luovan tekemisen riemu tukevat lasten henkistä kasvua sekä tuoden hyvää mieltä elämään.

Luovuus näyttäytyy kaikessa arjen touhuissamme, sillä kannustamme lapsia luovaan oppimiseen ja ajatteluun. Luovuudella ja avoimella asenteella lapset saavat kokea kasvun kannalta tärkeitä oivaltamisen kokemuksia. Koemme luovuuden ja oivaltamisen olevan laaja-alaista ja siksi tutustutamme lapsia uusiin asioihin ennakkoluulottomasti. Tarjoamme lapsille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa sekä englanninkielirikasteista oppimista uusia innostavia menetelmiä käyttäen.

Toimintamme tärkeimmät arvot ovat positiivisuus ja elämänriemu, niiden avulla uusien asioiden oppiminen sujuu otollisimmin. Tästä syystä voimmekin sanoa, että TRIO on hyvän mielen päiväkoti.

Päiväkotimme tarjoaa hoitopaikan 28 lapselle. Lapset jakautuvat päiväkodissamme Marakassit ja Tamburiinit-ryhmiin sekä 10 lapsen kokoiseen esiopetusryhmään. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat lapsille mukavan ja rauhallisen ympäristön, jossa jokainen tulee huomioiduksi yksilönä.

Päiväkoti TRIO on kooltaan sopivan pieni ja täynnä suuria kullan arvoisia asioita. Päiväkoti TRIO:ssa yhdistyy kaikki se mitä onnistunut päiväkotipäivä tarvitsee.

Päiväkoti TRIO toimii yhteistyössä Liikguu Group Oy:n kanssa innostaen lapsia liikunnan täyteiseen elämäntapaan.

Päiväkoti TRIO:n lapset osallistuvat Liikguu:n kanssa toteutettavaan viikottaiseen liikuntatoimintaan Liikguu monitoimihallissa. Toiminta-ajatuksemme on tuottaa hyvän mielen liikuntaa, jolla ei pyritä ennätyksiä tai rajoja rikkoviin urheilusuorituksiin, vaan tuottamaan yhdessä hyvää mieltä ja liikunnan riemua. Herätämme lasten uteliaisuutta uusiinkin liikkumisen muotoihin hauskasti yhdessä tehden.

Lisätietoja Liikguu Group Oy:n toiminnasta löydät täältä:
www.liikguu.fi

Hyvän mielen ympäristöteko!

Me Päiväkoti TRIO:ssa uskomme, että jokainen voi teoillaan vaikuttaa ympäristö-asioihin. Päiväkotimme sähkö on Seinäjoella tuotettua uusiutuvaa Kyrkkäri-sähköä, joka on 100% vesisähköä. Lisäksi ruokakuljetuksemme toteutetaan päästöttömällä sähköautolla, mikä vähentää liikenteen aiheuttamaa melua.

Yhteistyökumppanit!

Päiväkoti TRIO Oy:n viralliset yhteistyökumppanit kulkevat mukana päiväkodin arjessa. Tavoitteenamme on löytää yhteistyökumppaneita mukaan toteuttamaan ja kehittämään laadukasta varhaiskasvatusta lasten parissa.

Asiakastyytyväisyys

Hoitolastemme vanhemmille vuonna 2019 toteutetussa 28 kysymystä sisältävässä asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme arvosanaksi 4,65/5. Kiitos iloisesta yhteistyöstä ja luottamuksesta!