Vektori

Hyvän mielen päiväkoti

Vektori tiedepäiväkoti on TRIO:n uusin päiväkoti ja se sijaitsee Varhaiskasvatuskampuksessa Ruukintien puoleisella seinämällä. Päiväkotiin kulku on kortelin sisäpihalta, jossa sijaitsee myös Vektorin käyttämä leikkipiha ja aidattu pelikenttä.

Oman leikkipihan ja pelikentän lisäksi Vektorin lapset käyttävät monipuolisesti ulkoiluissa muitankin oppimisympäristöjä kuten leikkipuistoja, metsää ja keskusta-alueen monipuolista muuta ympäristöä tutkimushenkeen useita kertoja viikossa.

Vektorissa on 18 hoitopaikkaa, joten tämä pieni tiedeyhteisö on ihanan pieni. Lapset Vektorissa ovat iältään 3-5-vuotiaita ja esiopetusiän koittaessa polku kulkeutuu viereisen kerrostalon koko Varhaiskasvatuskampuksen yhteiseen TRIO Esiopetukseen, jossa myös tiede osaltaan näyttäytyy toiminnassa.

Vektorin tilat ovat nerokkaat, ne rytmiytyvät kolmeen toimitalohkoon, jotka ovat:
– Tutkimusleikkitila pienille professoreille
– Avara ja valoisa leikkihuone
– Liikuntahuone, jossa vietämme myös lepohetken, jossa tähtitaivasprojektori siivittää päivän rentoutumishetkeen.

Tiedepainotteisuus on kirjattu päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa. Pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, koeputkilla, luupeilla ja mikroskoopilla. Tärkeä paino oppimisessa on myös matemaattisten valmiuksien tukemisessa, joita toiminnallisesti tehdään mm. ohjelmointirobottien avulla sekä rakentelun kautta. Mekaniikkaan tutustutaa esimerkiksi tiedeseinämän avulla, jossa lapsi pääsee havainnoimaan mm. rattaiden mekanismin.

Erilaiset ilmiöt ovat toiminnassa tutkimisen kohteina, niihin perehdytään niin vuosisuunnitelman kuin myös lapsilta nousseiden mielenkiinnonkohteiden kautta. Ne voivat olla mm. veden olomuotojen tai luonnonilmiöiden tutkimista.

Meille tärkeää on tarjota lapsille oivaltamisen kokemuksia ja yhdessä onnistumisia. Leikki on lapsen tehokkain tapa oppia uutta ja sitä hyödyntäen uuden oppiminen on hauskaa!

Tässä loistava henkilökuntamme!

Laura Karjula

Päiväkodin johtaja

Olen Laura ja työskentelen TRIO Lakeudenpuiston sekä TRIO Vektorin päiväkodin johtajan työtehtävissä. 

Koulutukseltani olen sosionomi (amk) ja valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa niin isojen kuin pientenkin ryhmissä. Työkokemusta olen kartuttanut hieman myös lastensuojelun puolelta.

Vahvuuksiani ovat positiivinen asenne sekä huumori, joka pelastaa monta tiukkaa tilannetta. Pidän tärkeänä yhteistyötä perheiden kanssa, pienryhmätoimintaa sekä toimivaa tiimiä, onneksi Triossa panostetaan kaikkeen tähän!

On mukavaa työskennellä päiväkodissa, jonka arvot vastaavat omiani ja jossa jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti.

Roosa Pohjola

Varhaiskasvatuksen opettaja / Päiväkodin varajohtaja

Olen Roosa ja toimin varhaiskasvatuksen opettajana sekä varajohtajana TRIO Vektori tiedepäiväkodissa. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK).

Minulle on tärkeää olla luomassa lapsille turvallista ympäristöä, jossa kehittyä ja oppia. Haluan mahdollistaa sen, että jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteet näkyvät päiväkodin arjessa sekä kannustaa lapsia myös uusien asioiden kokeiluun. Kasvattajana haluan kohdata ja oppia tuntemaan jokaisen lapsen yksilönä.

On ilo päästä toteuttamaan varhaiskasvatusta yhdessä perheiden sekä TRIO:n porukan kanssa.

Henna Hakala

Varhaiskasvatuksen opettaja

Olen Henna ja toimin varhaiskasvatuksen opettajana TRIO Vektori tiedepäiväkodissa. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK).

Vahvuuksiani ovat positiivinen asenne sekä huumori. Pidän tärkeänä, että jokainen lapsi kohdataan yksilönä. Olen helposti lähestyttävä kasvattaja ja haluan tarjota lapselle aidon ja turvallisen kohtaamisen.

On mahtavaa olla osa TRIO:n porukkaa ja toteuttaa varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa!

Arttu Pentinmäki

Lastenhoitaja

Olen Arttu ja toimin lastenhoitajana TRIO Vektori tiedepäiväkodissa.
Ammatiltani olen lähihoitaja.
 Vahvuuksiani ovat luovat kädentaidot sekä erilaiset liikuntamuodot.
Haluan että jokainen lapsi nauttii jokaisesta hoitopäivästä ja saa korostaa niitä taitoja ja mielenkiinnon kohteita mistä lapsi tykkää. 
Tärkeää on että jokainen lapsi kohdataan yksilönä, jonka mukaisesti haluan mahdollistaa kaikille tarpeiden mukaisen kasvatuksen.
On mainiota olla osana Päiväkoti TRIO:n henkilökuntaa ja päästä tekemään yhteistyötä perheiden ja eri tahojen kanssa!