Lakeudenpuisto

Hyvän mielen päiväkoti

Päiväkotimme TRIO Lakeudenpuisto (Torikatu 1, 60100 Seinäjoki) tarjoaa hoitopaikan yhteensä 33 lapselle.

Lapset jakautuvat päiväkodeissamme pienryhmiin ja tällä tavalla voimme tarjota laadukasta kokopäiväpedagogiikkaa pienen päiväkodin sekä pienryhmätoiminnan avulla.

Pieni päiväkoti mahdollistaa lapsille mukavan ja rauhallisen ympäristön, jossa jokainen tulee huomioiduksi yksilönä.

Päiväkoti TRIO on kooltaan sopivan pieni ja täynnä suuria kullan arvoisia asioita. Päiväkoti TRIO:ssa yhdistyy kaikki se mitä onnistunut päiväkotipäivä tarvitsee.

Aukioloaikamme TRIO Lakeudenpuistossa:

6:00-18:00.

Päiväkotimme on avoinna joka arkipäivä kello 6:00-18:00, pois lukien jouluaaton, uudenvuodenaaton ja juhannusaaton.

Musiikki

Musiikkipainoitteinen päiväkotimme tuo iloa ja rytmiä päiväkodin lasten arkeen. Ajattelemme, että musiikin tuottama ilo ja luovan tekemisen riemu tukevat lasten henkistä kasvua sekä tuovat paljon hyvää mieltä elämään.

Kuuntelu, laulaminen, soittaminen ja liikkuminen musiikin mukaan tuottavat iloa, ja ne ovat merkittäviä arvoja lapsen kasvulle ja kehitykselle. Musiikki on keskeisenä osana leikki-ikäisen lapsen päivässä. Musiikkikasvatus auttaa lasta kokonaisvaltaisesti kehittämällä kognitiivisia, sosioemotionaalisia sekä psykomotorisia valmiuksia. Musiikillinen oppimisympäristö auttaa lasta kuuntelemaan ja rohkaisee laulamaan, soittamaan, liikkumaan, tanssimaan ja maalaamaan.

Tässä loistava henkilökuntamme!

Jarkko Veikkola

Päiväkodin johtaja

Morjensta! Minä olen Jarkko, ammatiltani varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden omaava Sosionomi (AMK). Toimin varhaiskasvatuksen opettajana. Työkokemukseni olen kartuttanut toimimalla koko työurani ajan erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä lasten ja nuorten parissa.

Sanni Hänninen

Varhaiskasvatuksen opettaja

Heippa!

Olen Sanni ja toimin TRIO Lakeudenpuiston päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. Valmistun keväällä 2022 sosionomiksi (AMK). Vahvuuksiani on rauhallisuus, aito kohtaaminen sekä luovuus. Haluan luoda lapsille turvallisen ympäristön, jossa he voivat oppia ja olla oma itsensä – hauskuutta unohtamatta!
On mahtava päästä osaksi Päiväkoti Trion porukkaa ja toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta!

Katariina Kallonen

Varhaiskasvatuksen sosionomi

Moikka!

Olen Katariina ja työskentelen Vilttitossujen ryhmässä varhaiskasvatuksen sosionomina. Pohjakoulutukseltani olen lastenohjaaja ja valmistun jouluna 2023 sosionomiksi. Vahvuuksiani on laaja työkokemuksen tuoma osaaminen sekä halu oppia ja kehittyä työssäni.

Minusta on hienoa nähdä, miten lapsi oppii ja kehittyy jatkuvasti!
Kasvattajana minulle on tärkeää kohdata jokainen lapsi yksilönä, sekä olla varhaiskasvattajana turvallinen ja kannustava aikuinen.

On huippua olla mukana toteuttamassa laadukasta varhaiskasvatusta TRIO:n porukan ja perheiden kanssa!

Neea Vaitovaara

Lastenhoitaja

Olen Neea ja toimin Vilttitossujen ryhmässä lastenhoitajana. Koulutukseltani olen lähihoitaja.
Vahvuuksiini kuuluu aito läsnäolo sekä erilaiset liikuntamuodot. Mielestäni parasta on olla lapselle avosylin, jotta saadaan luotua turvallinen ilmapiiri. Lasten oppimisen lisäksi kehittymisen näkeminen on parasta työssä. Haluan löytää lasten vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita käyttäen niitä hyödyksi eri arjen opeissa.
On hienoa toteuttaa varhaiskasvatusta yhdessä Päiväkoti TRIO:n porukan kanssa!

Venla Kortesniemi

Lastenhoitaja

Esittelytekstiä.

Roosa Pohjola

Varhaiskasvatuksen opettaja, Päiväkodin varajohtaja

Olen Roosa ja toimin varhaiskasvatuksen opettajana TRIO Lakeudenpuiston Heinähatut-ryhmässä. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK).

Minulle on tärkeää olla luomassa lapsille turvallista ympäristöä, jossa kehittyä ja oppia. Haluan mahdollistaa sen, että jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteet näkyvät päiväkodin arjessa sekä kannustaa lapsia myös uusien asioiden kokeiluun. Kasvattajana haluan kohdata ja oppia tuntemaan jokaisen lapsen yksilönä.

On ilo päästä toteuttamaan varhaiskasvatusta yhdessä perheiden sekä TRIO:n porukan kanssa.

Arttu Pentinmäki

Lastenhoitaja

Olen Arttu ja toimin lastenhoitajana TRIO Lakeudenpuiston Heinähattujen ryhmässä.
Ammatiltani olen lähihoitaja.
 Vahvuuksiani ovat luovat kädentaidot sekä erilaiset liikuntamuodot.
Haluan että jokainen lapsi nauttii jokaisesta hoitopäivästä ja saa korostaa niitä taitoja ja mielenkiinnon kohteita mistä lapsi tykkää. 
Tärkeää on että jokainen lapsi kohdataan yksilönä, jonka mukaisesti haluan mahdollistaa kaikille tarpeiden mukaisen kasvatuksen.
On mainiota olla osana Päiväkoti TRIO:n henkilökuntaa ja päästä tekemään yhteistyötä perheiden ja eri tahojen kanssa!